ERASMUS +
Informació general

 

El CEPA Francesc de Borja Moll participa en el Projecte Erasmus+ en consorci amb la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears, a partir del curs 2021-2022, EuroFP Balears V (2019-1-ES01-KA102-063739)

Aquests projectes K102, van dirigits tant a alumnat de formació professional com a professorat, participant en diferents accions formatives com són:

- Beques per a alumnat de formació professional de grau mitjà, de 5 setmanes de pràctiques formatives en empreses de la Unió Europea o bé 13 setmanes (Erasmus PRO).
- Beques per a professorat de formació professional, bé sigui a través d’un Jobshadowing o a través d’estades formatives en empreses, o docència en un país de la Unió Europea.
Durant el curs 2017-2018, amb el conveni EuroFP Balears III 2017-1-ES01-KA102-037681, 6 alumnes de segon curs de formació professional dels tres cicles formatius que impartim al CEPA van poder gaudir de beca ERASMUS+ i van poder realitzar 5 setmanes de les seves pràctiques formatives a diferents llocs de la Unió Europea.

- Una alumna de Tècnic en Preimpressió Digital, va realitzar les pràctiques a Vicenza, Itàlia.
- Dues alumnes de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència, les van realitzar a Massa- Carrara, Itàlia.
- Una alumna de Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria a Massa, Itàlia.
- Dos alumnes de Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria a Vries, Holanda.

Per altra banda, per la part de professorat ens van concedir una beca de Jobshadowing per visitar Itàlia, concretament, Massa, on es va donar a conèixer el sistema educatiu Italià i es van poder conèixer de primera mà diferents empreses on l’alumnat nostre realitzava les pràctiques formatives.
La Conselleria també ens va concedir unes beques perquè dues professores del centre poguessin fer tant un acompanyament, com va ser el cas d’Holanda o un seguiment de l’alumnat que teniem desplaçat a Massa, Itàlia, amb uns resultats molt enriquidors per poder tenir contacte amb les empreses on estaven destinats els alumnes i veure la manera de funcionar d’un altre país.


En el curs 2018-2019, ens han concedit 8 beques per alumnes de segon curs de formació professional, d’una durada de 5 setmanes, per realitzar les pràctiques a Holanda, (Assen), Itàlia (Massa-Carrara) i Finlàndia (Turku).

En relació al professorat s’han concedit dues beques de Joshadowing per anar a fer formació a Holanda.

Per a tot l’alumnat interessat en participar en aquestes beques els recomanem que es formi en llengua anglesa, ja que és la llengua principal que es fa servir durant la mobilitat, i que quan s’obri el procés de selecció d’alumnes no dubti en apuntar-se ja que és una gran experiència tant a nivell professional com personal.

INFO Beques per alumnes d'FP.