Equip directiu


 

Professorat


Personal no docent


   
         
Llinatges, Nom Departament
ALBA PÉREZ, HORACIO Comunicació
GARCÍA JIMÉNEZ, GLÒRIA Comunicació
SANSÓ CAPÓ, APOL·LÒNIA Comunicació
SAMPOL FULLANA, GABRIEL de la S. T. Comunicació
ÁLVAREZ BENNASSAR, JOSÉ IGNACIO Comunicació
BELLIURE FERRER, ASUNCIÓN Comunicació
BESTARD MAS, FRANCISCA Orientació
HORRACH ESTARELLAS, MAGDALENA Orientació
PROHENS SALOM, JOANA Socials
ESCALES TOUS, JAUME Socials
QUEVEDO COLI, SANTIAGO Cientificotecnològic
JAUME VANRELL, PERE JOAN Cientificotecnològic
RIBOT RIERA, MARIA ANTÒNIA Científicotecnològic
MAS MAS, GASPAR Científicotecnològic
DALMAU CAPÓ, BERNAT Ensenyaments inicials
GOMILA DURAN, BÀRBARA Ensenyaments Inicials
CALAFAT CAÑAMERAS, M. FRANCISCA Sanitat
FERRER SEGUÍ, MARIA Sanitat
PERELLÓ ESTARELLAS, COLOMA Sanitat
PERELLÓ TARRAGONA, MERCÈ Sanitat
GONZALEZ MARÍ, EVA Sanitat
MARTORELL MUÑOZ,REMEIS Serveis socioculturals i a la Comunitat
TEROL GINER, CAROLINA Serveis Socioculturals i a la Comunitat
MATEU POL, MARIA AURORA Serveis Socioculturals i a la Comunitat
FIOL MUNAR, MARIA Serveis Socioculturals i a la Comunitat
ARROM COLL, ANTÒNIA Serveis Socioculturals i a la Comunitat
PALAU RIERA, JOSEFINA MARIA Serveis Socioculturals i a la Comunitat
MOLINA JUAN, VICENT Arts Gràfiques
CERDÀ ALBERTÍ, BERNADÍ Arts Gràfiques
FERRER GINARD, MARIA Arts Gràfiques
GAVARRÓ GASULL, FRANCESC Arts Gràfiques
GAYÀ PASCUAL, JOANA MARIA Fol
RAMIS FERRER, CATALINA Fol



Llinatges, Nom Departament
BAUZÁ ALZAMORA, MAGDALENA Administració
MIRALLES PLANAS, MIQUEL Consergeria