Equip directiu


Maria Aurora Mateu Pol

Direcció


Maria Magdalena Genovart Sansó

Cap d'estudis


Olaia Sánchez Rosell

Cap d'estudis adjunta


Joana Maria Gayà Pascual

Secretària


Professorat


Personal no docent


Llinatges, Nom Departament
  Comunicació
  Comunicació
  Comunicació
  Comunicació
  Comunicació
  Comunicació
  Orientació
  Orientació
  Socials
  Socials
  Cientificotecnològic
  Cientificotecnològic
  Científicotecnològic
  Científicotecnològic
  Ensenyaments inicials
  Ensenyaments Inicials
  Sanitat
  Sanitat
  Sanitat
  Sanitat
  Sanitat
  Serveis socioculturals i a la Comunitat
  Serveis Socioculturals i a la Comunitat
  Serveis Socioculturals i a la Comunitat
  Serveis Socioculturals i a la Comunitat
  Serveis Socioculturals i a la Comunitat
  Serveis Socioculturals i a la Comunitat
  Arts Gràfiques
  Arts Gràfiques
  Arts Gràfiques
  Arts Gràfiques
  Fol
  Fol

 

Llinatges, Nom Departament
BAUZÁ ALZAMORA, MAGDALENA Administració
MIRALLES PLANAS, MIQUEL Consergeria