Avís legal

Aquest portal, el titular del qual és el CEPA Francesc de Borja Moll, amb CIF: Q-0768026-G, domicili al carrer C/ Llorenç M Duran, 37 – 07300 Inca , i telèfon (+34) 971 88 05 35, està constituït pel lloc web associat al domini https://www.cepaborjamoll.cat

Responsabilitat dels continguts
El CEPA Francesc de Borja Moll no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels quals pugui accedir-se al portal. El CEPA Francesc de Borja Moll tampoc respon per la legalitat d’altres llocs web de tercers, que poguessin estar vinculats o enllaçats des d’aquest portal.

El CEPA Francesc de Borja Moll es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, a fi de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

El CEPA Francesc de Borja Moll no serà responsable de l’ús que tercers facin de la informació publicada al portal, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús d’aquesta informació.

Reproducció de continguts
Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats al portal. No obstant això, els continguts que siguin considerats com a dades obertes, publicats segons el previst en el Reial decret 1495/2011, de 24 d’octubre, de desenvolupament de la Llei 37/2007, sobre reutilització de la informació del sector públic, per a l’àmbit del sector públic estatal (BOE núm. 269, 08-11-2007), podran ser objecte de reproducció en els termes continguts en el següent Avís.

Portal de transparència
D’acord amb l’establert per l’article 7 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (BOE núm. 278, 18-11-2009), el CEPA Francesc de Borja Moll es responsabilitza de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als quals pugui accedir-se a través de la web.

A través de la informació publicada al portal de transparència, lel CEPA Francesc de Borja Moll atén de forma periòdica i actualitzada el principi de publicitat activa establert per la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (BOE núm 295, 10-12-2013), amb els mecanismes adequats per facilitar l’accessibilitat, la interoperabilitat, la qualitat i la reutilització de la informació, així com la seva identificació i localització.

Política de privadesa

A través d’est assetjo web no es recapten dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers.

Amb la finalitat d’oferir-li el millor servei i amb l’objecte de facilitar l’ús, s’analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l’activitat dels visitants i la seva freqüència d’utilització. A aquests efectes, el CEPA Francesc de Borja Moll utilitza la informació estadística elaborada pel Proveïdor de Serveis d’Internet.
El portal del que és titular el CEPA Francesc de Borja Moll conté enllaços a llocs web de tercers, que les seves polítiques de privadesa són alienes al CEPA Francesc de Borja Moll. En accedir a tals llocs web vostè pot decidir si accepta les seves polítiques de privadesa i de cookies. Amb caràcter general, si navega per internet vostè pot acceptar o rebutjar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, 14-12-1999), el CEPA Francesc de Borja Moll comunica als usuaris de la web https://www.cepaborjamoll.cat que les dades facilitades a través d’aquesta pàgina web mitjançant els corresponents formularis i els correus electrònics rebuts, i que tenen la consideració de dades de caràcter personal, seran incorporats als nostres fitxers, amb la finalitat de poder gestionar i contestar las sol·licituds i/o tramitar las peticions dels usuaris. Les dades de caràcter personal seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporats als respectius fitxers dels quals és responsable el CEPA Francesc de Borja Moll, amb les finalitats que es detallen en el Registre General de Protecció de Dades, no sent utilitzats per a finalitats incompatibles amb aquestes. Les dades recaptades podran ser cedits en els casos previstos, per a cada fitxer, en aquest Registre.

Els afectats poden exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el Cepa Francesc de Borja Moll, mitjançant una carta o correu electrònic a la següent direcció:

C/ Llorenç Maria Duran, 37
07300 – INCA – Illes Balears

info@cepaborjamoll.com

Llei aplicable
La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present portal, serà la llei espanyola.

Política de privadesa per a xarxes socials
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei 34/2002, d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa a tots els usuaris que CEPA Francesc de Borja Moll fa ús de perfils amb finalitats divulgatives i comercials a les xarxes socials:
‐Facebook: https://www.facebook.com/cepaborjamoll/
-Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCUdzGuPYureNvwfpByFLSZg

L’usuari d’alguna o totes d’aquestes xarxes que decideixi seguir, unir-se o interactuar amb aquests perfils serà considerat com a interessat i s’entendrà que ha facilitat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals.

CEPA Borja Moll accedirà a les dades que l’usuari proveeixi en el seu perfil, podrà realitzar publicacions al seu espai personal si la xarxa social i l’usuari així ho permeten, podrà realitzar esments a l’usuari en publicacions pròpies o de tercers i podrà enviar missatges privats a través d’aquestes plataformes i qualsevol altre mitjà de contacte que l’usuari hagi facilitat.

La informació personal que pugui ser recollida mitjançant aquests sistemes serà tractada d’acord amb la normativa de privadesa vigent i únicament serà usada per comunicar a l’usuari informació relativa als serveis oferts per CEPA Francesc de Borja Moll i informació divulgativa, pròpia o de tercers, que consideri puguin ser del seu interès. La cessió de dades a tercers només es durà a terme si això fos indispensable per a la consecució de l’anteriorment esmentat i mai s’autoritzarà a dites intermediàries el dret a l’ús d’aquestes dades amb una finalitat diferent a la descrita anteriorment.

CEPA Borja Moll no es responsabilitza del contingut compartit en els seus perfils per altres usuaris, que haurà de ser original i no atemptar contra la propietat intel·lectual, industrial, el dret a l’honor i a la imatge, a més de complir amb les directrius establertes per cadascuna de les xarxes socials. No estaran permesos insults, vexacions, menyspreus i altres manifestacions de caràcter ofensiu cap a altres usuaris.

CEPA Borja Moll es reserva el dret a suprimir aquestes publicacions i, en cas d’així ser considerat, sol·licitar el bloqueig o expulsió de l’usuari. L’usuari pot exercir a qualsevol moment els seus drets d’Accés Rectificació Cancel·lació i Oposició per mitjà de l’enviament d’un correu electrònic a info@cepaborjamoll.com o mitjançant escrit a l’adreça postal: CEP Borja Moll – C/ Llorenç M Duran, 37 – 07300 Inca.

Política de cookies

Aquesta web utilitza cookies, la finalitat dels quals és millorar el servei que el CEPA Francesc de Borja Moll ofereix als usuaris. Els cookies d’aquesta web no són invasius ni nocius, i no contenen dades de caràcter personal; en tot cas, el CEPA Francesc de Borja Moll no utiliza els cookies per recollir información dels usuaris, ni registra les adreces IP d’accés. Únicament s’utilitzen els cookies pròpis, de sessió, amb finalitat tècnica (aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través de la web i la utilització de les diferents opcions i serveis que en ella existeixen.

Què és una cookie?
Una cookie és un fitxer que s’instal·la en el teu navegador cada vegada que visites una pàgina web. Gairebé totes les webs usen cookies i la seva finalitat principal és recollir dades sobre la navegació dels visitants (saber què parts de la web han visualitzat, si han enviat formularis, si s’han identificat com a usuaris, etc). Per a l’administrador de la web, les cookies contenen informació molt valuosa, ja que li permet saber, per exemple, si hi ha alguna secció de la web que es visita menys i modificar-la perquè sigui més atractiva al visitant. Segons les dades recollides per una cookie pot identificar-se a l’usuari, encara que mai s’arribarà a conèixer el seu nom o adreça de la seva casa tret que doni aquesta informació expressament (i en aquests casos, l’administrador de la web haurà de justificar per què necessita conèixer aquestes dades). En concret, aquesta web usa les següents cookies analítiques i de sessió:

APISID, CONSENT, HSID, NID, SID, SIDCC: aquestes cookies són utilitzats per Google per emmagatzemar les preferències de l’usuari i la informació durant la visualització de les pàgines amb els mapes de Google en ells.
__ga: S’usa per distingir als usuaris, té una durada de 2 anys.
__gid: S’usa per distingir als usuaris, té una durada d’1 dia.

No vull que les cookies em rastregin, puc desactivar-les?
Per descomptat. És necessari que totes les persones que naveguen per la xarxa sàpiguen què són les cookies i com, en cas que així ho desitgin, puguin eliminar-les del seu navegador.
Segons la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i el Reial decret‐llei 13/2012, de 30 de març, tot usuari d’internet té dret a salvaguardar la seva privadesa, per la qual cosa s’estableixen una sèrie de normes que tots els llocs web han de complir per a tal finalitat. Si no vols que el teu navegador accepti cookies o vols eliminar-les una vegada visitat un lloc web, pots seguir les següents indicacions (facilitem informació per als navegadors més utilitzats, en cas que el teu no es trobi en la llista, consulta a l’apartat Ajuda del teu navegador la manera d’accedir al panell d’administració de cookies.

Chrome: Configuració>Mostrar opcions avançades>Privadesa>Configuració del contingut
Firefox: Eines>Opcions>Privadesa>Historial>Configuració personalitzada
Safari: Preferències>Seguretat
Internet Explorer: Eines>Opcions d’Internet>Privadesa>Configuració

Qui té accés a les cookies d’aquesta web?
Absolutament ningú més que l’administrador d’aquesta web i els proveïdors de servei indicats al primer apartat tenen accés a la informació recollida per les cookies que hagis acceptat. Només s’usaran per l’especificat anteriorment i mai es destinarà a una altra finalitat que no sigui la ja exposada.