CFGM. Atenció a persones en situació de dependència

Atendre a les persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant a altres serveis quan sigui necessari.

  • Nivell: Formació Professional de Grau Mitjà
  • Duració: 2.000 hores
Inscriu-te

Tècnic en cures auxiliars d'infermeria

Amb el títol de tècnic en cures auxiliars d’infermeria estaràs capacitat/da per a proporcionar cures auxiliars al pacient/client i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn com a membre d’un equip de infermeria en els centres sanitaris d’atenció especialitzada i d’atenció primària, baix la supervisió corresponent.

  • Nivell: Formació Professional de Grau Mitjà.
  • Duració: 1.400 hores
Inscriu-te

CFGM. Preimpressió digital

Realitzar les operacions d’assemblatge de publicacions electròniques, tractament i compaginació de textos i imatges, imposició de pàgines, l’obtenció digital de les formes impressores i la impressió amb procediments digitals, assegurant la qualitat i complint la normativa de seguretat i protecció ambiental.

  • Nivell: Formació Professional de Grau Mitjà
  • Duració: 2.000 hores
Inscriu-te