Proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior

En horari d’horabaixa ofertam: les tres matèries de la part comuna: Llengua castellana, Llengua catalana i Llengua estrangera (anglès).

De la part específica les següents matèries: Biologia, Geografia, Psicologia, Matemàtiques i Química.

Matrícula a partir de setembre.

-> MÉS INFORMACIÓ

Proves d'accés a la UIB per als més grans de 25 anys

En horari d’horabaixa ofertam: les quatre matèries de la fase general: Comentari de text , Llengua catalana, Llengua castellana, Llengua estrangera (anglès).

De la fase específica: Biologia, Història, Literatura, Matemàtiques i Química.

Matrícula a partir de setembre.

-> MÉS INFORMACIÓ