ANGLÈS

Requisits: Tenir més de 18 anys.
Matrícula: A partir de setembre.

Oferim un aprenentatge progressiu distribuït en 3 nivells que es desenvolupen al llarg del curs escolar, on l’alumne decideix el nivell que més s’adequa als seus coneixements. Les classes són dinàmiques i interactives i el ritme d’ensenyament ve marcat pel progrés de l’alumnat com a grup. Seguint el llibre de text com a guió, aprofundim la pràctica de les destreses més comunicatives: la producció i la comprensió oral.

CASTELLÀ

Requisits: Tenir més de 18 anys.
Matrícula: A partir de setembre.

Els cursos abasten els continguts corresponents als nivells A1, A2 i B1 del Marc comú europeu de llengües de referència. Amb l’aprofitament d’aquests cursos, els assistents tenen l’oportunitat de desenvolupar totes les destreses (llegir, escoltar, escriure i parlar) així com treballar la gramàtica, el vocabulari i la pronúncia de manera amena, progressiva i comunicativa. També es vol desenvolupar la competència sociocultural i intercultural dels alumnes d’una Escola d’Adults

CATALÀ

Requisits: Tenir més de 18 anys.
Matrícula: A partir de setembre.

El Centre oferta la preparació per a l’obtenció dels certificats de català de la Direcció General de Política Lingüística dels nivells A2, B1 i B2. També hi haurà un curs d’Acollida per a nouvinguts i un curs de català inicial de conversa.
Per formalitzar la matrícula es necessita fotocòpia del DNI i la targeta sanitària. Els cursos tenen una durada anual, d’octubre a juny