L’inici de l’actual Centre d’Educació de Persones Adultes Francesc de Borja Moll va ésser als anys 80, no com a centre, sinó com una extensió de l’únic centre d’adults que hi havia creat a les Illes Balears, anomenat CEA Balears (l’actual CEPA Son Canals). El Centre, ja com a institució independent, va començar les seves activitats l’any 1986 a unes aules prefabricades, devora l’estació del tren d’Inca amb el nom CEA Campet des Tren. D’aquí va ser traslladat a unes instal·lacions situades en un segon pis, cèntric, al carrer del Born, i anomenat amb el nom actual. Al gener de 1994, el centre va tornar a canviar d’ubicació, i passà a les actuals instal·lacions.

Duu el nom del filòleg Francesc de Borja Moll (Ciutadella, Menorca 1903-Palma de Mallorca 1991), màxima figura de l’estudi, la normalització i la difusió de la llengua i la cultura catalanes. Coautor amb Mn. Alcover del Diccionari català-valencià-balear. Fundà la Biblioteca Les illes d’or, inici de l’Editorial Moll, i la Biblioteca Raixa, dedicades a la divulgació de la literatura catalana. Féu conferències i classes, escrigué gramàtiques normatives i nombrosos articles de divulgació científica i aconseguí la fundació de l’Obra Cultural Balear(1962). És també autor de llibres importants com la Gramàtica històrica catalana (1952), Els llinatges catalans (1959), Un home de combat (Mossèn Alcover) (1962) i els dos volums de les seves memòries (Els meus primers trenta anys i Els altres quaranta anys).

Des del curs 2001-2002 el Centre ha adquirit el compromís de treballar, des de tots els departaments, els camps de la interculturalitat i de la educació per al respecte i millora del medi ambient. D’altra banda té elaborats i aprovats: el R.O.F. el P.E.C. i el Projecte Lingüístic que estableix: el català és la llengua pròpia del centre; és la llengua administrativa i vehicular a utilitzar en l’activitat docent.