OCUPACIONS I LLOCS DE FEINA MÉS RELLEVANTS.


DOS CURSOS PRESENCIALS


CICLE EN TEMPORALITZACIÓ ESPECIAL

De dilluns a dijous de setembre a juny
1r CURS HORES SETMANA TOTAL HORES
Tècniques bàsiques d’infermeria 11 350
Higiene del medi hospitalari i neteja del material 5 155
Operacions administratives i documentació sanitària 2 65
2n CURS HORES SETMANA TOTAL HORES
Tècniques d’ajuda odontològica/ estomatològica 7 130
Promoció de la salut i suport psicològic al pacient 7 130
Formació i orientació laboral 3 65
Relacions en l’entorn de treball 3 65
Formació en centres de treball 440

CICLE EN HORARI DE MATÍ

De dilluns a divendres en horari de matí.
1r CURS HORES SETMANA TOTAL HORES
Tècniques bàsiques d’infermeria 11 350
Higiene del medi hospitalari i neteja del material 5 155
Operacions administratives i documentació sanitària 2 65
Tècniques d’ajuda odontològica/ estomatològica 4 130
Promoció de la salut i suport psicològic al pacient 4 130
Formació i orientació laboral 2 65
Relacions en l’entorn de treball 2 65
2n CURS HORES SETMANA TOTAL HORES
Formació en centres de treball (de setembre a desembre) 440
La creació de nova oferta formativa en modalitat presencial o dual, així com també la nova oferta a distància i modular, està finançada pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència, segons el Reglament (UE)2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021.