ERASMUS +
Curs 2017-2018
EuroFP Balears III

Conveni núm. 2017-1-ES01-KA102-037681

PROFESSORAT

26 de març de 2019

Acta definitiva de la selecció de professorat per assitir al Jobshadowing

EuroFP Balears III – Conveni núm. 2017-1-ES01-KA102-037681
26 de març de 2019

Acta provisional de la selecció de professorat per assistir al Jobshadowing 2017_18

EuroFP Balears III – Conveni núm. 2017-1-ES01-KA102-037681
26 de març de 2019

Convocatòria Job Shadowing a Itàlia per a professorat curs 17_18

EuroFP Balears III – Conveni núm. 2017-1-ES01-KA102-037681
26 de març de 2019

Memòria Jobshadowing a Itàlia curs 2017_18

EuroFP Balears III – Conveni núm. 2017-1-ES01-KA102-037681