ERASMUS +
Curs 2019-2020
EuroFP Balears IV

Conveni núm. 2018-1-ES01-KA102-049410

EXPERIÈNCIES CURS 19-20


/h3>

El dijous 17 d'octubre ens visitàren, la tutora de pràctiques de l'empresa Interzoog, d'Assen, i la coordinadora de les mobilitats d'Itàlia i per contar la seva experiència en els alumnes del nostre centre