ERASMUS +
Curs 2017-2018
EuroFP Balears III

Conveni núm. 2017-1-ES01-KA102-037681

EXPERIÈNCIES

26 de març de 2019

Memòria Jobshadowing a Itàlia curs 2017_18

EuroFP Balears III – Conveni núm. 2017-1-ES01-KA102-037681
26 de març de 2019

Memòria Residència G. Ascoli Massa-Itàlia-curs 2017_18

EuroFP Balears III – Conveni núm. 2017-1-ES01-KA102-037681
26 de març de 2019

Memòria acompanyament Holanda curs 2017_18

EuroFP Balears III – Conveni núm. 2017-1-ES01-KA102-037681
26 de març de 2019

Memoria de les pràctiques a Anfass-Itàlia

EuroFP Balears III – Conveni núm. 2017-1-ES01-KA102-037681
26 de març de 2019

Memòria de les pràctiques a Visio de Brink -Holanda

EuroFP Balears III – Conveni núm. 2017-1-ES01-KA102-037681
26 de març de 2019

Memòria de pràctiques formatives a Holanda- Visio de Brink.odt

EuroFP Balears III – Conveni núm. 2017-1-ES01-KA102-037681
26 de març de 2019

Memòria pràctiques a Vicenza- Itàlia curs2017_18

EuroFP Balears III – Conveni núm. 2017-1-ES01-KA102-037681
26 de març de 2019

Memòria visita de seguiment a Itàlia curs 17_18

EuroFP Balears III – Conveni núm. 2017-1-ES01-KA102-037681