ESPA

Matrícula ESPA curs 2020-2021

Calendari matrícula ESPA.

Antics alumnes: Matrícula del 3 al 11 de setembre Nous alumnes: Preinscripció del 14 al 25 de setembre

ACCÉS


ESTRUCTURA


Els continguts de l’ESPA (conceptes, procediments i actituds) s’organitzen en tres àmbits: Àmbit de Comunicació, Àmbit Social i Àmbit Cientificotecnològic, en els quals s’integren les àrees de l’Educació Secundària segons el quadre següent:
Àrees de l’educació secundària Àmbits de coneixement
Ciències de la Naturalesa. Matemàtiques. Tecnologia/Salut Àmbit Cientificotecnològic
Ciències Socials. Geografia i Història. Educació per a la ciutadania Àmbit Social
Anglès. Llengua i Literatura Catalana. Llengua i Literatura Castellana Àmbit de ComunicacióCada Àmbit es desenvolupa en dos nivells de dos cursos quadrimestrals cada un, organitzats en dos cursos acadèmics. En lloc d’assignatures, àrees o matèries, es parla de mòduls. Aquesta estructura és flexible i oberta quant a l’organització i a l’accés de l’alumnat al sistema, a l’elecció del ritme d’aprenentatge i a la possibilitat de cursar, segons els coneixements i les experiències prèvies, uns cursos o uns altres.

REQUISITS DE MATRÍCULA


Matrícula

REQUISITS

  • Tenir més de 18 anys o cumplir-los durant l’any en el que se realitza la matrícula.
  • Excepcionalment, poden cursar aquests ensenyaments els majors de setze anys que ho sol·licitin i que es trobin en una d’aquestes situacions:

a) amb un contracte laboral que no els permeti anar als centres educatius en règim ordinari

b) esportistes d’alt rendiment

c) internats en un centre específic quan les mesures judicials així ho estableixin.

DOCUMENTS A PRESENTAR:

  • Dur aquest document emplenat el dia de la matrícula
  • Fotocòpia i original del DNI o passaport
  • Fotocòpia i original de la targeta sanitària
  • Fotocòpia i original del llibre d’escolaritat o del certificat de notes de tots els cursos d’ESO
  • Una vegada admès, rebut de pagament bancari
  • L’alumnat menor d’edat i major de setze anys que compleix alguna de les condicions indicades amb anterioritat ha d’aportar la documentació que acredita aquesta situació, l’annex 3 i el full d’autorització per sortir.

Vegeu els següents documents:

Autorització informada per a l'ús de dades personals per part del centre i per a l’ús de dades de veu i imatge per part del centre i de tercers

Annex 3 Horaris dels diferents cursos Horari de matrícula Autorització

Es pot pagar amb targeta de crèdit al propi centre o també es pot pagar pel banc, entitat BANKIA, i dur el justificant de l'ingrés.

 

Es pot pagar amb targeta de crèdit al propi centre o també es pot pagar al banc BANKIA, i dur el justificant de l’ingrés.

Aquest lloc web fa servir cookies propies i de tercers per a millorar els nostres serveis i realitzar estadístiques de les vistes al nostre web. Si continua navegant, consideram que accepta el seu ús. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies
Translate »