ESPA

ACCÉS


ESTRUCTURA


Els continguts de l’ESPA (conceptes, procediments i actituds) s’organitzen en tres àmbits: Àmbit de Comunicació, Àmbit Social i Àmbit Cientificotecnològic, en els quals s’integren les àrees de l’Educació Secundària segons el quadre següent:
Àrees de l’educació secundària Àmbits de coneixement
Ciències de la Naturalesa. Matemàtiques. Tecnologia/Salut Àmbit Cientificotecnològic
Ciències Socials. Geografia i Història. Educació per a la ciutadania Àmbit Social
Anglès. Llengua i Literatura Catalana. Llengua i Literatura Castellana Àmbit de ComunicacióCada Àmbit es desenvolupa en dos nivells de dos cursos quadrimestrals cada un, organitzats en dos cursos acadèmics. En lloc d’assignatures, àrees o matèries, es parla de mòduls. Aquesta estructura és flexible i oberta quant a l’organització i a l’accés de l’alumnat al sistema, a l’elecció del ritme d’aprenentatge i a la possibilitat de cursar, segons els coneixements i les experiències prèvies, uns cursos o uns altres.

Trobareu més informació en el document associat:
Descarrega el document associat -

Primer quadrimestre (Octubre-Gener)


Matrícula

REQUISITS

 • Tenir més de 18 anys o cumplir-los durant l’any en el que se realitza la matrícula.
 • Excepcionalment, poden cursar aquests ensenyaments els majors de setze anys que ho sol·licitin i que es trobin en una d’aquestes situacions:

a) amb un contracte laboral que no els permeti anar als centres educatius en règim ordinari

b) esportistes d’alt rendiment

c) internats en un centre específic quan les mesures judicials així ho estableixin.

DOCUMENTS A PRESENTAR:

 • Formulari de matrícula: fitxa de dades personals, qüestionari inicial, ( i annex 3 + full d’autorització, els menors de 18 anys) i annexos protecció dades + autorització ús d’imatges
 • Fotocòpia i original del DNI o passaport
 • Fotocòpia i original de la targeta sanitària
 • Fotocòpia i original del llibre d’escolaritat o del certificat de notes de tots els cursos d’ESO
 • Una vegada admès, rebut de pagament bancari
 • L’alumnat menor d’edat i major de setze anys que compleix alguna de les condicions indicades amb anterioritat ha d’aportar la documentació que acredita aquesta situació, l’annex 3 i el full d’autorització per sortir.

Vegeu els següents documents:
Annex 3 Questionari Fitxa dades Autorització

Segon quadrimestre (Febrer-Juny)


Matrícula

Només alumnat nou !!!!!

REQUISITS

 • Tenir més de 18 anys o cumplir-los durant l’any en el que se realitza la matrícula.
 • Excepcionalment, poden cursar aquests ensenyaments els majors de setze anys que ho sol·licitin i que es trobin en una d’aquestes situacions:

a) amb un contracte laboral que no els permeti anar als centres educatius en règim ordinari (El contracte de feina ha d’estar segellat pel SOIB, i s’ha de dur, també, una fotocòpia per entregar)

b) esportistes d’alt rendiment

c) internats en un centre específic quan les mesures judicials així ho estableixin.

DOCUMENTS A PRESENTAR:

 • Formulari de matrícula: fitxa de dades personals, qüestionari inicial, ( i annex 3 + full d’autorització, els menors de 18 anys) i annexos protecció dades + autorització ús d’imatges
 • Fotocòpia i original del DNI o passaport
 • Fotocòpia i original de la targeta sanitària
 • Fotocòpies i original del libre d’escolaritat de totes les notes d’ESO o fotocòpies i original d’una certificació acadèmica de tots els cursos d’ESO
 • Una vegada admès, rebut de pagament bancari
 • L’alumnat menor d’edat i major de setze anys que compleix alguna de les condicions indicades amb anterioritat ha d’aportar la documentació que acredita aquesta situació, l’annex 3 i el full d’autorització per sortir.

Vegeu els següents documents:
Fitxa de dades Questionari Annex 12-13

Aquest lloc web fa servir cookies propies i de tercers per a millorar els nostres serveis i realitzar estadístiques de les vistes al nostre web. Si continua navegant, consideram que accepta el seu ús. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies
Translate »