ERASMUS +
Curs 2018-2019
EuroFP Balears IV

Conveni núm. 2018-1-ES01-KA102-049410

PROFESSORAT

27 de març de 2019

ACTA definitiva de la selecció de profes pel Jobshadowing a Holanda curs 2018_19

EuroFP Balears IV – Conveni núm. 2018-1-ES01-KA102-049410
27 de març de 2019

ACTA provisional de la selecció de profes pel JobShadowing a Holanda curs 2018_19

EuroFP Balears IV – Conveni núm. 2018-1-ES01-KA102-049410
26 de març de 2019

Convocatòria Job Shadowing a Holanda curs 2018_19

EuroFP Balears IV – Conveni núm. 2018-1-ES01-KA102-049410