ERASMUS +
Curs 2018-2019
EuroFP Balears IV

Conveni núm. 2018-1-ES01-KA102-049410

ALUMNAT

26 de març de 2019

ACTA selecció definitiva beques mobilitat alumnes FP curs 18_19

EuroFP Balears IV – Conveni núm. 2018-1-ES01-KA102-049410
26 de març de 2019

ACTA selecció provisional beques mobilitat alumnes FP curs 18_19

EuroFP Balears IV – Conveni núm. 2018-1-ES01-KA102-049410
26 de març de 2019

CONVOCATÒRIA beques mobilitat alumnes FP curs 18_19

EuroFP Balears IV – Conveni núm. 2018-1-ES01-KA102-049410
26 de març de 2019

PRESENTACIÓ reunió informativa beques alumnat FP curs 2018_19

EuroFP Balears IV – Conveni núm. 2018-1-ES01-KA102-049410
26 de març de 2019

REUNIÓ informativa beques mobilitat alumnat FP curs 2018_19pdf

EuroFP Balears IV – Conveni núm. 2018-1-ES01-KA102-049410