ERASMUS +
Curs 2017-2018
EuroFP Balears III

Conveni núm. 2017-1-ES01-KA102-037681

ALUMNAT

26 de març de 2019

Acta definitiva d_alumnes admesos i en reserva beques mobilitat alumnes FP curs 2017-18

EuroFP Balears III – Conveni núm. 2017-1-ES01-KA102-037681
26 de març de 2019

Acta provisional de la selecció beques mobilitat alumnes FP curs 2017_18

EuroFP Balears III – Conveni núm. 2017-1-ES01-KA102-037681
26 de març de 2019

Reunió informativa beques mobilitat alumnes FP curs 2017_18

EuroFP Balears III – Conveni núm. 2017-1-ES01-KA102-037681
26 de març de 2019

Convocatòria beques mobilitat alumnes FP curs 2017_18 pdf

EuroFP Balears III – Conveni núm. 2017-1-ES01-KA102-037681